Let’s talk about your project

If you have any question or inquiry please contact us

Tomasz Zawadzki
+48 577 012 511
t.zawadzki@runtobike.com
Runto Bike Sp. z o.o. Al. Solidarności 117, lok. 207, 00-140 Warszawa

NIP 5252715178, REGON 367618750 , KRS nr 0000683416, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego